SSE:000001   SSE COMPOSITE INDEX
Judayam chiroyli Uchburchak shakllanib borayotganini korishimiz mumkin va bu kuchli implus uchun tayyorgarlik bolayotgan bolishi mumkin va biz vaqt otishi bilan narx qay tarafga yurishi va bu yurishdan yaxshi daromad olish haqida aniqroq malumot qoldiramiz!
Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.