baymucuk

Istanbul by MM

EN

I'm proud of to introducing Istanbul indicator. Istanbul is a smart support/resistance indicator based on price action. It analyzes price with different lengths and decide where is the high volume and reversal pattern.

There are 5 different lengths. They are 20, 100, 200, 500 and 1000. Each levels specified by different tickness. 20 is the thinnest and 1000 is the thickest. You can easily track levels by thickness. 20 has the lowest and 1000 has the highest impact on price movement.

There is an other field named as Precision. If you want to see more levels on the assets, please increase precision value. Otherwise decrease. For example, If you want to see more strong levels, you can set precision to 2. Otherwise set precision to 10. Default is 5.

Istanbul is also uses volume as a decision point. So you can adjust Volume Multiplier as you wish. Default is 1.5.

Lines have 3 different colors.

Green: It's support. Price above this level.
Red: It's resistance. Price below this level.
Purple: It's indecision. Waiting for confirmation.

Istanbul shows important levels as a channel. If prices moves between two lines, this channel is the starting point for new trend. It may be long or short. Watch prices and make your decision.

TR

Istanbul indikatörünü sizlere tanıtmaktan gurur duyuyorum. Istanbul, price action felsefesine göre destek ve direnç noktalarını belirleyen akıllı bir indikatördür. Fiyat hareketlerini farklı uzunluklarda geriye giderek inceler ve yüksek hacimli dönüş formasyonları gördüğü zaman destek ve direnç noktalarını çizer.

5 farklı seviye vardır. Bu seviyeler zayıftan güçlüye doğru 20, 100, 200, 500, 1000'dir. Her seviye gücüne göre farklı kalınlıkta çizilmiştir. 20 en ince, 1000 ise en kalın çizgidir. Grafiğe bakarken kolayca kalınlıklarına ve inceliklerine göre destek/direnç noktalarının gücünü anlayabilirsiniz.

Precision değişkeni ise Istanbul'un hassasiyetini ayarlar. Bu yüzdesel bir değişkendir. Varsayılan olarak %5 ayarlanmıştır. Eğer daha keskin ve net destek/direnç noktaları görmek isterseniz bu yüzdeyi düşürmeniz gerekir. Örneğin 2 yapabilirsiniz. Eğer daha çok destek/direnç noktası görmek isterseniz bu değeri 10 olarak ayarlayabilirsiniz.

Istanbul'un karar mekanizması içinde hacim de etkin bir rol alıyor. Volume Multiplier seçeneğeni isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Bu değerin 1'den küçük olmaması gerekir.

Çizgilerin 3 farklı rengi vardır.

Yeşil: Destek noktası. Fiyat bu seviyenin üzerinde.
Kırmızı: Direnç noktası. Fiyat bu seviyenin altında.
Mor: Kararsızlık. Indikatör onay bekliyor.

Istanbul önemli seviyeleri bir kanal olarak gösterir. Eğer fiyat kanal içinde hareket ediyorsa, bu kanal yeni trendin başlayacağı seviyelerdir. Bu trend yükseliş ya da düşüş trendi olabilir. Fiyat hareketlerine bakarak long ya da short pozisyon açabilirsiniz.

EXAMPLES || ÖRNEKLER

AAPL
GBPUSDATOMBTC


XU100Информация о релизе:

I added price info to latest levels as label. Now, you can easily track them. I would like to thank Cengiz Yıldırım, who was inspired by and helped me develop this indicator. I would also like to thank LonesomeTheBlue for their contribution.Sizden gelen geribildirimler sonucunda seviyelerin fiyatlarını daha kolay takip edebilmeniz için yanına etiket olarak ekledim. Bu indikatörü geliştirirken esinlendiğim ve geliştirmesinde bana yardımcı olan Cengiz Yıldırım'a teşekkür ederim. Ayrıca LonesomeTheBlue'ya da katkıları için teşekkür etmek isterim.
Информация о релизе:

  • Floating point settings added to show correct price on BTC pairs like 0.000025.
  • Bug fixes  • Virgülden sonraki basamaklar artık indikatör ayarlarından seçilebilir. BTC işlem çiftlerinde 0.000025 gibi fiyatlar için düzeltildi.
  • Hata düzeltmeleri
Информация о релизе: Thank you for feedbacks, Istanbul is now better & smarter.

** DONATE IF YOU LIKE MY SCRIPTS **

BTC: 18PQ3M7YEgY1a22G4su8Y6XityAirPHSoF

Follow me on twitter: https://twitter.com/baymucuk
Скрипт с защищённым кодом
Этот скрипт опубликован с закрытым исходным кодом, вы можете свободно им пользоваться. Можно добавить его в избранное и использовать на графике. Вы не можете просматривать или менять его исходный код.
Отказ от ответственности

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой. Подробнее в Условиях использования.

Хотите использовать этот скрипт на графике?