Безработица среди гражданского населения

UNRATE FRED
UNRATE
Безработица среди гражданского населения FRED
 
Нет сделок
Пред. закр.
Цена откр.
Объём
 — 
Дневной диапазон
Пред. закр.
Цена откр.
Объём
 — 
Дневной диапазон

Прогнозы по UNRATE