ssicness

Идея Ион

Обучение
XETR:EOAN   E.ON SE NA O.N
Покупка 10,38
Стоп 9,7

Риск капитала 0,35%
Риск сделки, % -5,83
Количество, шт. 3
Объем сделки $30,90
Объем от капитала 5,38%