FiPilot

Игра в коридоре

Длинная
NASDAQ:AWH   Aspira Women's Health Inc.
Ставка на лонг. Стоп-лосс на 0.47. Тейк-профит на 0.68.