ssicness

Идея Басф

XETR:BAS   BASF SE NA O.N
55 просмотров
0
Покупка при пробое 67,55
Стоп под 63,80

Риск капитала 0,35%
Риск сделки, % -5,55
Количество, шт. 1
Объем сделки $67,55
Объем от капитала 11,77%