hiddenpablo

Cryptocurrency Top10 Index

hiddenpablo Обновлено   
This is so called TOP10 Cryptocurrency Index. Automatically calculated from ten of biggest crypto pairs to USD: BTC, ETH, XRP, BCH, BSV, LTC, EOS, XTZ, XLM, XMR.
So far all pairs came from one exchange: Bitfinex. In the future I will add one or two more.
It is coded as Indicator, but you can make it full screen by double-click into its background.

This script is invite-only for the members of our trading group (info in signature).


Polish description:
----------------------
Niniejszy skrypt stanowi sztuczny twór imitujący indeks jednych z dziesięciu największych kryptowalut w parze do USD: BTC, ETH, XRP, BCH, BSV, LTC, EOS, XTZ, XLM, XMR.
Na początek wszystkie pary pochodzą tylko z jednej giełdy: Bitfinex. W przyszłości dodam jedną lub dwie giełdy więcej.
Skrypt jest zaprogramowany jako tzw. wskażnik/indicator ale możesz powiększyć go do pełnego ekranu, klikając dwukrotnie w tło skryptu.

Nardzędzie jest publikowane na zasadzie invite-only(konieczność przydzielenia dostępu na TradingView), a zatem dostępny jest tylko dla aktywnych użytkowników naszej grupy traderskiej, do której link można znaleść w mojej sygnaturze poniżej.
Информация о релизе:
Added:
- automatic gaps detection (you may turn this off)
- arrows showing gaps
- switchable pairs: means you may create your own index from avaliable 10 cryptocurrencies, for example only BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD and leave other ones off.

We are group of mostly Polish traders but welcome everyone to join our Discord crypto&fx group: ChartInsiders.com
- discord.gg/dWaU2rS
My Twitter Account: twitter.com/Crypto_Investor
Скрипт с ограниченным доступом

Доступ к этому скрипту разрешён только для пользователей, авторизованных автором, и для этого обычно требуется оплата. Вы можете добавить скрипт в список избранных, но использовать его можно будет только после запроса на доступ и получения разрешения от автора. Свяжитесь с hiddenpablo, чтобы узнать больше, или следуйте инструкциям автора ниже.

TradingView предлагает не платить за скрипт и не использовать его, если вы на 100% не доверяете автору и не понимаете, как этот скрипт работает. Во многих случаях вы можете найти хорошую альтернативу с открытым кодом бесплатно в наших Скриптах сообщества.

Отказ от ответственности

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.

Хотите использовать этот скрипт на графике?

Внимание: прочтите это перед тем, как запросить доступ.